Tnt - Fedex Ara Katman Entegrasyon Projesi

  • Ürün: Q Line Ara Katman
  • Proje Tarihi: 2022

Tradeshift Entegrasyonu

Fedex'e gelen e-Fatura'ların belirlenen etiketlere göre ayrıştırılması ve global sisteme gönderilmesi sağlanmıştır.

Türk Philips e-Denetleme Projesi

  • Ürün: Q Line e-Denetleme
  • Proje Tarihi: 2019

e-Defter Birleştirme Projesi

Birden çok sistem tarafından üretilen defter verilerinin tek bir defter verisi haline getirilmesi sağlanmıştır.

Temsa e-Mutabakat Projesi

  • Ürün: Q Line e-Mutabakat
  • Proje Tarihi: 2022

Tüm Carilerin e-Mutabakatlarının Yönetilmesi

Proje kapsamında tüm carilere dönemsel mutabakat mailleri gönderiliyor, gönderilen mutabakatlarla ilgili yazışmaların sistem üzerinden yapılması sağlanıyor.